Kudos[?]
Siden start
  1. Jon Atle Sandbakken
  2. Silja Irene Kaldhol
  3. Irja Løset Keskitalo
  4. Jan Gomez
  5. Uta Eimind
Ikke glem å lik oss på Facebook eller Google pluss!

Oversettelsen av beslutning

Norsk (Bokmål)
Norsk (Nynorsk)
beslutning [kommunikasjon]

Synonymer av beslutning[?]

  1. avtale, enighet, kontrakt, mål, mening, ønske, plan, tendens, vilje, ed, motiv, beregning, forbund, overenskomst, akt, baktanke, bestemmelse, formål, forpliktelse, hensikt, klausul, kompromiss, løfte, målsetning, overlegg, spekulasjon, tanke, forehavende, forsett, ide, intensjon, sikte

Avledede ord av beslutning[?]

noen har tatt en beslutning, nødløsningsbeslutning, beslutningsdyktig antall, ta beslutning, flertallsbeslutning

Wikipedia sier[?]

I juridisk terminologi brukes ordet beslutning på avgjørelser fra en domstol der det ikke kreves at det skal skje i form av dom eller kjennelse. En rekke beslutninger er nokså hverdagslige og kan ikke ankes, mens viktigere beslutninger kan angripes på denne måte. I forretningsterminologi brukes ordet beslutning om administrative avgjørelser vedrørende forretningens drift.

Dine siste søk[?]

Alfabetisk liste[?]

Oversettelse også tilgjengelig til følgende språk

Lenke til oversettelse