Kudos[?]
Siden start
  1. Jon Atle Sandbakken
  2. Silja Irene Kaldhol
  3. Irja Løset Keskitalo
  4. Jan Gomez
  5. Uta Eimind
Tospråklig? Skriv til oss for å få status som som Avansert Bruker.

Siste endringer

Siste 25 endringer

Nye forslag er oversettelser lagt til av dere, brukerne

#ordforslagstatusbrukerendringsdato
1. nynorskstovevindaugo norskhhvilpyp forkastet anonym 3 år siden
2. norskabrakadabra franskvennine forkastet anonym 3 år siden
3. samiskimponerte norskstrålende jobbet forkastet anonym 3 år siden
4. svenskaftonmål engelski forkastet anonym 3 år siden
5. norskabbreviatur samiskhei forkastet anonym 3 år siden
6. norskad tjenestevei nynorskturn off adblock on YT forkastet anonym 3 år siden
7. norskadministrativ kompetanse nynorskdo you wanna play a comp on CS:GO forkastet anonym 3 år siden
8. norskabstrakt ekspresjonisme nynorskanal perfekjsonisme forkastet anonym 3 år siden
9. nynorskinnstifting norsk? forkastet anonym 3 år siden
10. norskabstrakt islandskGod tur forkastet anonym 3 år siden
11. nynorsktilhøvet norskforhold forkastet anonym 3 år siden
12. norskadgangsnivå nynorskforeslår forkastet anonym 3 år siden
13. nynorskbry, plage, lesse på norskbry, plage forkastet anonym 4 år siden
14. norskadopterbarhet nynorskØnsker forkastet anonym 4 år siden
15. norskmi padi nor vex engelskAfrikansk forkastet anonym 4 år siden
16. norskadjutant russiskHa en fin dag forkastet anonym 4 år siden
17. nynorsknytte, bruke, gjere bruk av, betene norskKredd forkastet anonym 4 år siden
18. nynorskpussa, på han norskIsskred forkastet anonym 4 år siden
19. nynorskavveksling norskFølelse forkastet anonym 4 år siden
20. norskpling i bollen engelskkålrot forkastet anonym 4 år siden
21. norskknulle engelskshag akseptert anonym 4 år siden
22. norskdøttre spanskhijas akseptert anonym 4 år siden
23. norskinnlevelse engelskpassion akseptert anonym 4 år siden
24. norskknull engelskfuck akseptert anonym 4 år siden
25. norskgravlegge nynorskgravleggja akseptert anonym 4 år siden

Siste 25 autoakseptert endringer

#ordforslagstatusbrukerendringsdato
1. norskadressant nynorskmottakar autoakseptert anonym 7 år siden
2. norskabortpille nynorskabortpilla autoakseptert anonym 7 år siden
3. norskadskilt nynorskfråskild autoakseptert anonym 7 år siden
4. norskhoveddel nynorskhovuddel autoakseptert anonym 7 år siden
5. nynorskfråhaldsmann norskavholdsmann autoakseptert anonym 7 år siden
6. norskoverdrivelse nynorskoverdriving autoakseptert anonym 7 år siden
7. norskadministrativt yrke nynorskadministrativt arbete autoakseptert anonym 7 år siden
8. nynorskattføring norskstøtte autoakseptert anonym 7 år siden
9. norskeget nynorskeiga autoakseptert anonym 7 år siden
10. norskacetylen nynorskacetylen autoakseptert anonym 7 år siden
11. nynorskeigne norskegne autoakseptert anonym 7 år siden
12. norskadvare mot nynorskåtvare autoakseptert anonym 7 år siden
13. norskreagerer nynorskreagerer autoakseptert anonym 7 år siden
14. norskAuge nynorskØye autoakseptert anonym 7 år siden
15. norskà jour nynorsktrer i kraft autoakseptert anonym 7 år siden
16. samiskBuorit Juovllat norskGod Jul autoakseptert anonym 7 år siden
17. svenskchockat norsksjokkert autoakseptert anonym 7 år siden
18. norskadressert nynorskadressert autoakseptert anonym 7 år siden
19. franskCharrette à cheval norskhestekjerre autoakseptert anonym 7 år siden
20. norskveide nynorskvegde autoakseptert anonym 7 år siden
21. norskad nauseam nynorskdet er et latinsk ord for kvalme autoakseptert anonym 7 år siden
22. nynorskbass norskbass autoakseptert anonym 7 år siden
23. norskomhandler nynorskomhandlar autoakseptert anonym 7 år siden
24. nynorskhøgstil norskhøystil autoakseptert anonym 7 år siden
25. norskligg engelsklay autoakseptert anonym 7 år siden

Siste 25 autoforkastet endringer

#ordforslagstatusbrukerendringsdato
1. norskabortiv samiskbuorre idit autoforkastet anonym 7 år siden
2. svenskadde norskjord autoforkastet anonym 7 år siden
3. norskabyssal nynorski lige måde autoforkastet anonym 7 år siden
4. norskAdriaterhavet nynorskmener autoforkastet anonym 7 år siden
5. norskaddenda nynorskmåsy autoforkastet anonym 7 år siden
6. norskjeg heter vera engelskjeg heter vera autoforkastet anonym 7 år siden
7. nynorskbedande norskkvit autoforkastet anonym 7 år siden
8. norskabstrakt samiskdat ga la borre autoforkastet anonym 7 år siden
9. norskadjektivisk nynorskMøt autoforkastet anonym 7 år siden
10. norskammoniumkarbonat spanskSjelden autoforkastet anonym 7 år siden
11. norskAdresseavisen spanskdumt autoforkastet anonym 7 år siden
12. norskætt spansklett autoforkastet anonym 7 år siden
13. nynorskgudlausheit norskugudlighet autoforkastet anonym 7 år siden
14. norskadressant spanskKan jeg få regning autoforkastet anonym 7 år siden
15. norskhar mye samiskansa ma autoforkastet anonym 7 år siden
16. norskoppaling engelskGodt nytt år autoforkastet anonym 7 år siden
17. engelskabjectly norskelendig, ynkelig autoforkastet anonym 7 år siden
18. norskmaøye engelsksynliggjøre autoforkastet anonym 7 år siden
19. norskvounjas ráfis Ailo samiskvounjas ráfis autoforkastet anonym 7 år siden
20. norskadsorpsjon nynorskBananp autoforkastet anonym 7 år siden
21. spanskcomo no norsksom autoforkastet anonym 7 år siden
22. russiskруш norskhei autoforkastet anonym 7 år siden
23. norskekstestand engelskPersonly fithing autoforkastet anonym 7 år siden
24. norskaksling svenskmantling autoforkastet anonym 7 år siden
25. spanskabarraganarse norskmat autoforkastet anonym 7 år siden