Kudos[?]
Siden start
  1. Jon Atle Sandbakken
  2. Silja Irene Kaldhol
  3. Irja Løset Keskitalo
  4. Uta Eimind
  5. Jan Gomez
Ditt bidrag vil få større troverdighet dersom du logger inn med din Facebook-konto.

Siste endringer

Siste 25 endringer

Nye forslag er oversettelser lagt til av dere, brukerne

#ordforslagstatusbrukerendringsdato
1. nynorskstovevindaugo norskhhvilpyp forkastet anonym 2 år siden
2. norskabrakadabra franskvennine forkastet anonym 2 år siden
3. samiskimponerte norskstrålende jobbet forkastet anonym 2 år siden
4. svenskaftonmål engelski forkastet anonym 2 år siden
5. norskabbreviatur samiskhei forkastet anonym 2 år siden
6. norskad tjenestevei nynorskturn off adblock on YT forkastet anonym 2 år siden
7. norskadministrativ kompetanse nynorskdo you wanna play a comp on CS:GO forkastet anonym 2 år siden
8. norskabstrakt ekspresjonisme nynorskanal perfekjsonisme forkastet anonym 2 år siden
9. nynorskinnstifting norsk? forkastet anonym 2 år siden
10. norskabstrakt islandskGod tur forkastet anonym 2 år siden
11. nynorsktilhøvet norskforhold forkastet anonym 2 år siden
12. norskadgangsnivå nynorskforeslår forkastet anonym 2 år siden
13. nynorskbry, plage, lesse på norskbry, plage forkastet anonym 3 år siden
14. norskadopterbarhet nynorskØnsker forkastet anonym 3 år siden
15. norskmi padi nor vex engelskAfrikansk forkastet anonym 3 år siden
16. norskadjutant russiskHa en fin dag forkastet anonym 3 år siden
17. nynorsknytte, bruke, gjere bruk av, betene norskKredd forkastet anonym 3 år siden
18. nynorskpussa, på han norskIsskred forkastet anonym 3 år siden
19. nynorskavveksling norskFølelse forkastet anonym 3 år siden
20. norskpling i bollen engelskkålrot forkastet anonym 3 år siden
21. norskknulle engelskshag akseptert anonym 3 år siden
22. norskdøttre spanskhijas akseptert anonym 3 år siden
23. norskinnlevelse engelskpassion akseptert anonym 3 år siden
24. norskknull engelskfuck akseptert anonym 3 år siden
25. norskgravlegge nynorskgravleggja akseptert anonym 3 år siden

Siste 25 autoakseptert endringer

#ordforslagstatusbrukerendringsdato
1. norskadressant nynorskmottakar autoakseptert anonym 6 år siden
2. norskabortpille nynorskabortpilla autoakseptert anonym 6 år siden
3. norskadskilt nynorskfråskild autoakseptert anonym 6 år siden
4. norskhoveddel nynorskhovuddel autoakseptert anonym 6 år siden
5. nynorskfråhaldsmann norskavholdsmann autoakseptert anonym 6 år siden
6. norskoverdrivelse nynorskoverdriving autoakseptert anonym 6 år siden
7. norskadministrativt yrke nynorskadministrativt arbete autoakseptert anonym 6 år siden
8. nynorskattføring norskstøtte autoakseptert anonym 6 år siden
9. norskeget nynorskeiga autoakseptert anonym 6 år siden
10. norskacetylen nynorskacetylen autoakseptert anonym 6 år siden
11. nynorskeigne norskegne autoakseptert anonym 6 år siden
12. norskadvare mot nynorskåtvare autoakseptert anonym 6 år siden
13. norskreagerer nynorskreagerer autoakseptert anonym 6 år siden
14. norskAuge nynorskØye autoakseptert anonym 6 år siden
15. norskà jour nynorsktrer i kraft autoakseptert anonym 6 år siden
16. samiskBuorit Juovllat norskGod Jul autoakseptert anonym 6 år siden
17. svenskchockat norsksjokkert autoakseptert anonym 6 år siden
18. norskadressert nynorskadressert autoakseptert anonym 6 år siden
19. franskCharrette à cheval norskhestekjerre autoakseptert anonym 6 år siden
20. norskveide nynorskvegde autoakseptert anonym 6 år siden
21. norskad nauseam nynorskdet er et latinsk ord for kvalme autoakseptert anonym 6 år siden
22. nynorskbass norskbass autoakseptert anonym 6 år siden
23. norskomhandler nynorskomhandlar autoakseptert anonym 6 år siden
24. nynorskhøgstil norskhøystil autoakseptert anonym 6 år siden
25. norskligg engelsklay autoakseptert anonym 6 år siden

Siste 25 autoforkastet endringer

#ordforslagstatusbrukerendringsdato
1. norskabortiv samiskbuorre idit autoforkastet anonym 6 år siden
2. svenskadde norskjord autoforkastet anonym 6 år siden
3. norskabyssal nynorski lige måde autoforkastet anonym 6 år siden
4. norskAdriaterhavet nynorskmener autoforkastet anonym 6 år siden
5. norskaddenda nynorskmåsy autoforkastet anonym 6 år siden
6. norskjeg heter vera engelskjeg heter vera autoforkastet anonym 6 år siden
7. nynorskbedande norskkvit autoforkastet anonym 6 år siden
8. norskabstrakt samiskdat ga la borre autoforkastet anonym 6 år siden
9. norskadjektivisk nynorskMøt autoforkastet anonym 6 år siden
10. norskammoniumkarbonat spanskSjelden autoforkastet anonym 6 år siden
11. norskAdresseavisen spanskdumt autoforkastet anonym 6 år siden
12. norskætt spansklett autoforkastet anonym 6 år siden
13. nynorskgudlausheit norskugudlighet autoforkastet anonym 6 år siden
14. norskadressant spanskKan jeg få regning autoforkastet anonym 6 år siden
15. norskhar mye samiskansa ma autoforkastet anonym 6 år siden
16. norskoppaling engelskGodt nytt år autoforkastet anonym 6 år siden
17. engelskabjectly norskelendig, ynkelig autoforkastet anonym 6 år siden
18. norskmaøye engelsksynliggjøre autoforkastet anonym 6 år siden
19. norskvounjas ráfis Ailo samiskvounjas ráfis autoforkastet anonym 6 år siden
20. norskadsorpsjon nynorskBananp autoforkastet anonym 6 år siden
21. spanskcomo no norsksom autoforkastet anonym 6 år siden
22. russiskруш norskhei autoforkastet anonym 6 år siden
23. norskekstestand engelskPersonly fithing autoforkastet anonym 6 år siden
24. norskaksling svenskmantling autoforkastet anonym 6 år siden
25. spanskabarraganarse norskmat autoforkastet anonym 6 år siden